onsdag den 14. november 2018

Legenden om den Hvide Bisonkalvkvinde
White Buffalo Calf Woman er en indiansk (Lakota)gudinde, som står for De Bløde Værdier.

Først for 30 år siden begyndte Amerikas indianere at dele ud af deres, drømme, kultur og deres jordbundne livsfilosofi. For først i nyere tid var det sikkert og ok at tro på andet og mere en Den Hvide Mands hierakiske og fordømmende kristendom. Indtil da var det med risiko for strenge straffe at man stod frem med et andet verdenssyn end den vestlige verdens.

Indiansk mytefortælling binder ubesværet og meget livsbekræftende livets mange facetter sammen til et smukt tæppe af fortællinger, der skaber sammenhæng og fællesskab uden at tryne nogen.

Legenden om White Buffalo Calf Woman er fortællingen om en gudinde som kom til det indianske folk for to tusinde år siden med budskab og indsigter i hvordan man som menneske balancerer livets dualitetsprincpper, således at man kan leve bevidst, harmonisk og i fred med hinanden, Moder Jord og Fader Himmel.

Sammen med fredspiben og 7 hellige ritualer bidrager HvidBisonKalvKvinde med den livsnødvendige forbindelse til Det Menneskelige Hjerte, således at vi ikke ender som hjerteløse kynikere.


Den indianske gudinde for fred og harmoni lever i os alle, hvis vi giver hende lov, hun står for tilværelsens feminine principper. 

  
Lige siden min tidligste barndom har jeg været draget af indiansk livsfilosofi. Som en ægte ledestjerne tog den dragning mig med ud på eventyrlige rejser i nordamerika, hvor personlige oplevelser med stammefolk i det vestlige Canada, legaliserede samtlige døre for tilværelsens mere usynlige dimensioner, på en måde som ofte står i skærende kontrast til vores vestlige kultur.

Evnen til at favne verden, livet, oplevelser og erfaringer i en mytologisk fortælling er en af de mange gaver, som jeg har fået af disse oprindelige folkeslag.

En rigdom af særlig sjælelig værdi, som jeg ikke ville undvære for nogen pris.

Nedenstående billede er taget som et sindbillede på den taknemmelighed jeg føler for Den Indianske Arv og geviret og musvågefjerene fandt jeg i naboskoven, i løbet af foråret hvor billedet er taget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Freja, vores nordiske kærlighedsgudinde

Generelt set er alverdens guder og gudinder arketyper som findes fordi mennesket har brug for idealer, der fremmer livskraften. Uden de...